Prawnik.co.uk
Warto przeczytać
Prawo cywilne
Prawo karne
Prawo pracy
 
Formularz E301
Planowanie poszukiwania pracy
Prawo rodzinne
Prawo podatkowe
Prawo Unii Europejskiej
 
Zobacz Również
Sponsoring
 
HOME USŁUGI PRAWNICZE ODSZKODOWANIA KONTAKT

Prawo pracy - Planowanie poszukiwania pracy

Szukanie pracy rozpocznij od analizy swoich umiejętności i rozważenia typu posady
jaką chcesz zdobyć.

Co masz do zaoferowania

Planowanie poszukiwania pracy rozpocznij od analizy swoich umiejętności
i doświadczenia. Weź pod uwagę zdolności zdobyte na wcześniejszych stanowiskach oraz umiejętności nabyte w życiu prywatnym.

Umiejętności i doświadczenie zawodowe

Analizując swoje umiejętności zdobyte na poprzednich stanowiskach, zadaj sobie następujące pytania:

 • czy posiadasz jakiekolwiek umiejętności, które mogą okazać się przydatne na stanowisku, którego szukasz?
 • czy pracowałeś kiedykolwiek w zespole?
 • czy potrafisz przekazywać informacje?
 • czy potrafisz postępować zgodnie z instrukcjami
 • czy potrafisz przekazywać instrukcje?
 • czy jesteś osobą punktualną?
 • czy posiadasz umiejętność korzystania z technologii informacyjnej (IT)?
 • czy zdobyłeś jakiekolwiek kwalifikacje?
 • czy kiedykolwiek uzyskałeś pochwałę za swoją pracę?

Umiejętności osobiste i społeczne

Jeśli chodzi o umiejętności nabyte poza środowiskiem zawodowym, zadaj sobie następujące pytania:

 • czy masz dobre relacje z ludźmi?
 • czy jesteś członkiem jakiegoś lokalnego komitetu lub organizacji społecznej?
 • czy jesteś członkiem jakiegoś zespołu (na przykład, sportowego)?
 • czy życie w rodzinie nauczyło cię jakichkolwiek umiejętności
  (na przykład, zdolności organizacyjnych)?
 • czy kiedykolwiek pracowałeś jako wolontariusz?
 • czy brałeś kiedykolwiek udział w zajęciach wieczornych lub szkoleniach?

Gdzie szukać pracy

Istnieje kilka sposobów szukania posady:

 • poprzez JobCentre Plus (odpowiednik polskiego urzędu pracy)
 • za pośrednictwem gazet
 • w Internecie
 • poprzez zarejestrowania się w agencji rekrutacyjnej
 • w czasopismach branżowych
 • za pośrednictwem przyjaciół i znajomych

Pisanie CV

CV (curriculum vitae) to krótka lista faktów przedstawiająca twoją osobę, twoją historię zawodową, umiejętności oraz doświa-dczenie. Dobrze napisane CV to podstawa przy poszukiwaniu pracy. Dlatego też, warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie poprawnego CV. Dzięki niemu możesz skutecznie "sprzedać" swoją osobę przyszłemu pracodawcy.

Jakie powinno być twoje CV

Twoje CV powinno:

 • być starannie napisane, najlepiej na komputerze lub maszynie, oraz przejrzyste pod względem treści i układu

 • być krótkie, dwie strony formatu A4 - to w zupełności wystarczająca objętość CV

 • obejmować twoje pozytywy, podkreślać twoje osiągnięcia, mocne strony, sukcesy oraz twój udział w sukcesach poprzednich pracodawców (wykorzystuj konkretne liczby aby poprzeć fakty, stosuj słownictwo związane z pozytywnym działaniem, na przykład, konsultowanie, negocjowanie, zarządzanie, itp.) obejmować twoje pozytywy, podkreślać twoje osiągnięcia, mocne strony, sukcesy oraz twój udział w sukcesach poprzednich pracodawców (wykorzystuj konkretne liczby aby poprzeć fakty, stosuj słownictwo związane
  z pozytywnym działaniem, na przykład, konsultowanie, negocjowanie, zarządzanie, itp.)

 • wywierać dobre wrażenie, tzn. prezentować konkrety na twój temat
  w sposób przejrzysty i pozytywny

Jak i gdzie wykorzystać swoje CV

 • Przede wszystkim jako podanie o pracę, które składamy firmom aby zorientować się czy dana instytucja oferuje wolną posadę. Możesz przesłać wybranym firmom swoje CV wraz z listem motywacyjnym
  i zapytaniem dotyczącym wolnych posad związanych z twoim zawodem. Nazwy
  i adresy firm możesz znaleźć w gazetach, czasopismach branżowych lub książkach telefonicznych. CV może też wykorzystać jako "rejestr" swoich dotychczasowych osiągnięć. CV możesz wykorzystać jako źródło danych i informacji za każdym razem gdy musisz uzupełnić formularz aplikacyjny.

 • CV może być pomocne w przypadku aplikowania przez telefon. Gdy aplikujesz o pracę przez telefon, CV może okazać się pomocne w momencie gdy zostaniesz poproszony o udzielenie informacji na temat twojej historii zawodowej. Jeśli jesteś osobą głuchoniemą lub nie słyszącą i korzystasz z usługi Typetalk lub Text-phone, posiadając kopię swojego CV możesz skrócić czas telefonowania.

 • Przy rozmowach kwalifikacyjnych. Gdy czekasz na rozmowę i masz przy sobie swoje CV, możesz odświeżyć swoją pamięć przed rozmową z przyszłym pracodawcą. Warto też pozostawić kopię swojego CV osobie przeprowadzającej rozmowę.

 • Przy rejestrowaniu się w agencji rekrutacyjnej.Agencje czasem proszą o wgląd w CV zanim zarejestrują osobę do swojej bazy.

Co powinno zawierać CV

Nie ma ustalonego formatu. To w jaki sposób przedstawisz swoje CV zależy od ciebie. Nie mniej jednak, warto ująć następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres email (jeśli taki posiadasz)
 • historia kariery zawodowej

Ostatnio zajmowane stanowisko umieszcza się na pierwszym miejscu ponieważ pracodawcę najczęściej interesuje to czym ostatnio zajmowałeś się zawodowo.
W historii kariery zawodowej należy pamiętać o podaniu dat zatrudnienia. Unikaj przerw pomiędzy okresami zatrudnienia ponieważ pracodawca będzie dociekać czym zajmowałeś się w tym czasie. Jeśli nie posiadasz dużego doświadczenia zawodowego, możesz wzbogacić swoje CV o zajęcia tymczasowe, wakacyjne, na niepełny etat lub społeczne. Jeśli pracowałeś na wielu różnych stanowiskach, kładź nacisk na umiejętności oraz doświadczenie zdobyte na tych posadach (na przykład, umiejętności związane z obsługą klienta lub umiejętności komunikacyjne).

Data urodzenia nie jest wymagana. Według nowego prawa dotyczącego dyskryminacji na tle wieku, nie musisz ujawniać w swoim CV ani daty urodzenia ani też swojego wieku. Opcjonalnie możesz zamieścić w CV takie informacje jak:

- Profil osobowy

To krótkie oświadczenie na początku CV mające na celu prezentację twojej osoby, twoich umiejętności, doświadczenia, oraz cech osobowych. Wykorzystuj pozytywne słowa, takie jak "kompetentny", "łatwo przystosowujący się", czy "sumienny". Pamiętaj o dostosowaniu profilu osobowego do posady na którą chcesz aplikować.

- Osiągnięcia

To wzmianka o osiągnięciach na poprzednich stanowiskach. Pamiętaj, aby wymienione osiągnięcia miały związek
z posadą na którą składasz aplikację.

- Kwalifikacje i szkolenia

Przedstawiasz certyfikaty, dyplomy
i szkolenia z poprzednich posad (na przykład, szkolenie z BHP, czy certyfikat z zakresu higieny żywności). Ostatnio nabyte kwalifikacje i szkolenia przedstawiasz jako pierwsze. Nie zapomnij o kwalifikacjach nabytych w szkole.

-Zainteresowania

Przedstawienie zainteresowań może być ciekawym uzupełnieniem CV, jeśli twoje hobby uwydatnia umiejętności mogące mieć znaczenie w przypadku stanowiska o które się ubiegasz (na przykład, umiejętności organizacyjne, przywódcze, czy umiejętność pracy zespołowej).

- Inne informacje

Ta część CV jest przydatna w przypadku przerw w historii zawodowej. Przerwy w karierze zawodowej związane z opieką nad dzieckiem lub starszym krewnym można wykorzystać jako pozytyw - wystarczy przedstawić umiejętności jakie wykorzystywałeś w trakcie takiej przerwy w karierze zawodowej. Jeśli posada, o którą chcesz się ubiegać różni się od tego czym dotychczas się zajmowałeś, wytłumacz dlaczego jesteś zainteresowanym nowym rodzajem pracy.

- Referencje

Warto przedstawić jedną lub dwie osoby mogące wystawić ci referencje zawodowe lub osobiste. Idealnym rozwiązaniem byłby ostatni pracodawca. Jeśli jednak miałeś dłuższą przerwę w pracy zawodowej, warto podać osobę, którą znasz od dłuższego czasu, która będzie w stanie przedstawić twoje cechy w nawiązaniu do pracy zawodowej. Przed podaniem w CV danych osób mogących wystawić ci referencje, pamiętaj o zapytaniu ich o zgodę.


Nota prawna
Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowia porad prawnych
i nie bylo to naszym zamierzeniem,zeby takimi sie staly. Prosimy skonsultowac sie
z naszymi reklamodawcami w celu uzyskania porady specyficznej do Panstwa zapytania. Niniejsza strona internetowa funkcjonuje jako serwis ogolno-informacyjny dla naszych gosci.Nie ponosimy zadnej opowiedzialnosci za dzialania powziete lub zaniechane w wyniku lub w oparciu o informacje i reklamy zawarte w tresci niniejszej witryny
internetowej.

 
  HOME | USŁUGI PRAWNICZE | ODSZKODOWANIA | KONTAKT  
 
  C www.PRAWNIK.co.uk 2003-2011 | Design: ravsawicki.com