Prawnik.co.uk
Warto przeczytać
Prawo cywilne
Prawo karne
Prawo pracy
 
Formularz E301
Planowanie poszukiwania pracy
Prawo rodzinne
Prawo podatkowe
Prawo Unii Europejskiej
 
Zobacz Również
Sponsoring
 
HOME USŁUGI PRAWNICZE ODSZKODOWANIA KONTAKT

Prawo pracy - Formularz E301

Czym jest Formularz E301?

Jest to zaświadczenie wydawane przez instytucje właściwe ds. zatrudnienia w kraju, w którym ostatnio pracowaliśmy. W Polsce są to Wojewódzkie Urzędy Pracy - w Anglii HM Revenue & Customs. Formularz E 301 służy do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji, gdy zamierzamy zaliczyć okresy ubezpieczenia/zatrudnienia z innych krajów UE/EOG. W tym celu nie jest wymagane opłacanie składek na Fundusz Pracy.

Co nam daje sumowanie okresów zatrudnienia?

Dzięki sumowaniu okresów ubezpieczenia/zatrudnienia praca wykonywana za granicą liczy się nam tak samo jak okresy zatrudnienia w kraju, w którym staramy się o świadczenie z tytułu bezrobocia oraz stanowi podstawę do jego obliczenia i otrzymania.

Czy okresy pracy w Polsce mogą być sumowane na potrzeby obliczenia i przyznania świadczeń dla bezrobotnych w innym kraju UE/EOG?

Tak! Przykład: Polak lub obywatel innego kraju UE/EOG pracował w kraju A, należącym do UE/EOG, a następnie w kraju, B, który również jest członkiem UE/EOG, gdzie utracił pracę. W pierwszej kolejności stara się o zasiłek w kraju B. Wówczas czas pracy w kraju A poświadczony w formularzu E 301 zostaje dodany do stażu pracy w kraju B, stając się podstawą do obliczenia i wypłaty świadczenia w kraju B. Przykład dotyczy również Polski.

Jak wygląda procedura wydawania formularzy E 301?

Gdy rezygnujemy z ubiegania się o zasiłek w państwie ostatniej pracy, musimy pamiętać o wystąpieniu do odpowiedniej instytucji do spraw zatrudnienia tego państwa z wnioskiem o wystawienie formularza E 301, który poświadczy okresy zatrudnienia lub ube-zpieczenia w tymże państwie. Jeżeli nie zro-bimy tego bezpośrednio w kraju ostatniego zatrudnienia, możemy wystąpić o formularz za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zwróci się do wspomnianej instytucji o wystawienie formularza E 301.

Jakie formalności muszę spełnić, gdy występuję do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wydanie formularza E 301?

Kierujemy się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub HM Revenue & Customs i składamy wniosek o wydanie formularza E 301 (dostępny na stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć wszystkie świadectwa pracy lub zaświadczenia za okres pracy za granicą. Jeśli ostatnim miejscem pracy była Polska i była świadczona na inny niż "pełen" wymiar czasu należy dostarczyć również zaświadczenie
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), od jakiej wysokości wynagrodzenia były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli nie posiadamy świadectwa pracy, wystarczą dane pracodawcy, u którego pracowaliśmy. Wojewódzki Urząd Pracy lub HM Revenue & Customs może wystąpić do pracodawcy o uzupełnienie informacji i na ich podstawie wystawia formularz E 301.
Ponadto kierując się z wnioskiem o wydanie formularza E 301 wraz z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku. Niniejsze wnioski można przesłać na adres lub złożyć osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy lub HM Revenue & Customs. Należy dołączyć do niego stosowne dokumenty:

 • pozwolenia na pracę,
 • świadectwo pracy,
 • dane pracodawcy,
 • inne dokumenty poświadczające zatrudnienie za granicą,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie z PUP/JCP o statusie osoby bezrobotnej.

Wszystkie dokumenty należy skopiować i poświadczyć w urzędzie za zgodność z oryginałem.

Procedura dotycząca Formularza E 301 na przykładach:

Jeżeli pracowałeś w Wielkiej Brytanii lub Irlandii i nie przywiozłeś ze sobą formularza E 301 musisz skierować się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wniosek o wydanie formularza E301 oraz wniosek o przyznanie prawa do zasiłku można przysłać na adres urzędu lub złożyć osobiście. Do wniosku dołącz stosowne dokumenty:

 • dokumenty z HOME OFFICE,
 • formularz P 60 lub P 45,
 • NATIONAL INSURANCE NUMBER (w przypadku Irlandii NUMER PPS)
 • trzy ostatnie odcinki wypłaty, tzw. PAYSLIPS,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej.

Nota prawna
Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowia porad prawnych
i nie bylo to naszym zamierzeniem,zeby takimi sie staly. Prosimy skonsultowac sie
z naszymi reklamodawcami w celu uzyskania porady specyficznej do Panstwa zapytania. Niniejsza strona internetowa funkcjonuje jako serwis ogolno-informacyjny dla naszych gosci.Nie ponosimy zadnej opowiedzialnosci za dzialania powziete lub zaniechane w wyniku lub w oparciu o informacje i reklamy zawarte w tresci niniejszej witryny
internetowej.

 
  HOME | USŁUGI PRAWNICZE | ODSZKODOWANIA | KONTAKT  
 
  C www.PRAWNIK.co.uk 2003-2011 | Design: ravsawicki.com